Evden çalışmak iş hayatının doğrularını değiştiriyor

Koronavirüs sebebiyle dünyada birçok sektör “evden çalışmak” düzenine geçmiş durumda. Bu durum haliyle iş hayatında bazı yerleşik yargıların değişmesine ve dönüşmesine sebebiyet verecek. Artık hemen her çalışan kendi öz disiplini içinde hareket ederek işlerini yürütmeye çalışıyor. Hal böyle olunca ilişkilenme biçimlerinde bir takım değişiklikler olacağını her ne kadar salgından sonra iş yerlerimize döndüğümüzde nasıl bir iklim olacağını bilmese de şimdiden söylemek mümkün.

Çünkü artık iş takibi ve yönetimi çok daha farklı bir hal aldı. Yüz yüzeyken denetleme ve yönetme biçimleri evden çalışma düzeni söz konusu olduğunda neredeyse boşa çıkıyor desek yeridir.

Ofis için hiyerarşi geçerliliğini yitiriyor

Her ne kadar hiyerarşi kelimesi çoğu kişide negatif anlam ifade etse de insanın bulunduğu her yerde ister istemez konum, yaş deneyim gibi değişkenler doğal bir hiyerarşinin kurulmasına neden olur. Bunu pozitif bir hale getirmek mümkün olsa da genele bu fırsat kaçırılır ve şirketler için birer problem haline dönüşürler. Ancak evlerden işlerini yürütüldüğü bir iklide, bu tip hiyerarşik dinamikler yerini işlerinin yürütülmesi için en makul olan  öneriye bırakır. Bu durum hem işveren, hem yönetici hem de çalışan üzerindeki baskıyı, ilişkilenme zorluğunu ortadan kaldırır ve herkesin verimli olmasına olanak sağlar.

Nitekim böylesi bir iklimde yöneticiler ve çalışanlar daha fazla dinlemek, ortak olmak ve makul öneriye bulmak konusuna daha fazla konsantre olmak zorunda kalırlar ve bunu daha üretken bir ortamın kurulmasına olanak sağlar. Böylelikle hiyerarşi geçerliliğini yitirir ve üretimin ve gelişimin ön plana olduğu bir iş modeli ortaya çıkmış olur.

Evden çalışmak her zamankinden daha yaygın olacak

Sentieo finansal raporuna göre dünya çapında binlerce şirket çalışanlarını evden çalışmaya çağırdı. Hal böyle olunca ilk olarak akıllarda işlerin bu şekilde çok sağlıklı yürümeyeceği geliyor.  Modern ve yaratıcı şirket politikasına sahip olanlar, üretkenlik, güven ve yaratıcılık anlamında diğerlerinin bir adım önüne geçecektir.

Çünkü artık kritik olan mekan olarak nerede bulunulduğu değil, hangi nitelikte iş üretildiğidir. Evlerinden çalışan personelin daha az uyarıcı ve dikkat dağıtıcı unsura maruz kaldığı düşünülürse çalışanların böyle bir süreçte işlerinde daha verimli ve yaratıcı olmaları kuvvetler muhtemeldir. Bunun farkına varan birçok şirketin ilerleyen günlerde evden çalışma modelini benimseyeceğini söylemek şimdiden mümkün.

Koronavirüs sadece bir virüs değil, birçok değişimin habercisi

Koronavirüs neredeyse yaşantımızı her şeyi değiştirecek gibi gözüküyor. Nitekim eğitim dünyasında uzaktan öğrenim, ekonomik ve sosyal politikalar bağlamında sistemler tartışılmaya başlandı. Tüm bunlar size mutlak bir değişimin gerekliliğini oldukça net bir biçimde anlatıyor. Tabii iş hayatı da bu değişimden nasibini alacak. Artık ideal bir tanımla da bir yöneticiden fiziksel, sosyal ve zaman bariyerlerine rağmen yüksek moral, yaratıcılık ve yönlendirme konusunda yetkinlikler beklenecek.

Modern araç ve imkanlara oldukça hakim olması beklenen bu yöneticilerdeki değişim haliyle işbirliği konusunda tüm çalışanlara olumlu bir etkide bulunacak. Bu dönemin her yönüyle iş hayatında yeni çalışma yöntem ve prensipleri doğuracağını söylemek hiç yanlış olmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir