Oyun Sektöründe Şahıs Şirketi Vergi Oranları

Şahıs şirketi ve Limited şirket arasındaki farklar neler? Oyun ya da yazılım sektöründe şahıs şirketi kurmak isteyenler için vergiler ne düzeyde?
Şirket vergileri
Limited şirket ve şahıs şirketi vergi oranları

Şahıs şirketi vergi oranları şirket kurmak isteyen girişimcilerin merak ettiği konulardan biri. Günümüzde oyun şirketlerinin sayısı giderek artıyor. Geliştirici ekiplerin ya da kişilerin şirketleşme yoluna giderken bazı hukuki süreçlere hakim olması gerekiyor. Şahıs ve Limited şirketleri kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

Şahıs şirketi nedir?

Şahıs şirketi bir veya birden fazla kişi ile kurulabilen ve alt kategorisine göre kendine ait tüzel kişiliği bulunabilen şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) şahıs şirketleri üçe ayrılır:

 • Adi Şirket
 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket

Bu ayrımı temel olarak şirket kurucularının görev ve sorumluluk dağılımı oluşturur. Kısaca, en basit şirket türü olan adi şirketlerde şirketin kurucularından her biri tam yetkilidir ve şirketin bir tüzel kişiliği yoktur. Kolektif şirketlerde kurucular şirketin borçlarından da sorumludur. Komandit şirketler ise en az iki kişi tarafından sözleşme ile kurulabilir ve bazı ortaklar şirketin borçlarına karşı sınırlı şekilde sorumludur. Diğer ortakların sorumluluğu iste tam olabilir.

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Şahıs şirketleri en kolay kurulan şirket türüdür. Şahıs şirketi kurmak için asgari sermaye gerekli değildir. Bir ya da daha fazla kişi bir araya gelerek şahıs şirketi kurabilir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar şunlardır:

 • Başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Şirketin açılacağı yer için kira kontratı ya da tapu fotokopisi
sahis-sirketi-nasil-kurulur
Şahıs şirketleri bir ya da daha fazla kişi ile kurulabilir.

Eğer, şirket bir başkası adına kurulacaksa şirket kurucularının ilgili kişiye vekalet vermesi gerekir. Muhasebeci ve mali müşavirler vekalet ile sizin yerinize şirket kurabilirler. Bütün bu belgeleri topladıktan sonra ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne doğrudan başvurarak veya e-devlet üzerinden online müracaat ederek şahıs şirketi kurabilirsiniz. Şahıs şirketi kurulum süreci yaklaşık 1 ila 3 iş günü kadar sürebilir. Bu açıdan oldukça hızlı kurulduklarını söylemek mümkündür.

Şahıs şirketlerinin özellikleri

Şahıs şirketlerinin kolay kurulumu ve başlangıç sermayesi gerektirmemesi sık tercih edilen bir şirket türü olmasını sağlıyor. Bunların yanı sıra şahıs şirketlerinin öne çıkan özellikleri şöyle:

 • Bir ya da daha fazla kişi tarafından kurulabilir.
 • Tüm ortaklar gelir vergisi mükellefidir.
 • Her bir ortak şirketin karlarından ve zararlarından sorumludur. Bu durum, şirketin herhangi bir borcu olması durumunda ortaklardan her birinin mal varlıkları ile birlikte bu borçtan sorumlu olduğu anlamına gelir.
 • Ortaklık devri zordur. Herhangi bir ortak kendi payını devretmek ya da satmak istediğinde diğer tüm ortakların onayı olmak zorundadır.
 • Mal varlıklarına ve yaptıkları işe bakılmaksızın tüm ortakların oy hakkı eşittir. Şirket sözleşmeleri yalnızca oy birliği ile değişir.

Şahıs şirketlerinin hukuki bu özelliklerinin yanı sıra şirket yapısına bağlı diğer bir takım özellikleri ve avantajları bulunur:

 • Şahıs şirketleri esnek karar alma yeteneğine sahiptir. Özellikle tek kişi tarafından yönetilen şirketler hızlıca karar alıp uygulayabilir. Bir yönetim kuruluna ya da hissedarlara bağlı değildirler.
 • Şahıs şirketlerinin yönetimi basittir. Özellikle mali açıdan halka açık raporlar hazırlamak zorunda değildirler. Vergilendirme sistemi görece daha basittir.
 • Şahıs şirketlerinde kurulumun yanı sıra defter tasdik ve mali müşavir ücretleri de düşüktür. Daha düşük masraflı olmaları şahıs şirketlerinin tercih sebeplerindendir.

Şahıs şirketi vergi oranları

Şahıs şirketi gelir vergisi dilimleri şirketin kazancına göre değişiklik gösterir. Şahıs şirketlerinin vergileri %15 ila %40 arasındadır. Bu vergi oranının ne kadar olacağı, şahıs şirketinin ne kadar kazandığına göre hesaplanır.

2022 yılına girerken güncel şahıs şirketi vergi oranları şu şekilde:

Gelir DilimiVergi Oranı
24.000 TL’ye kadar%15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, kalanı için%20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, kalanı için%27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, kalanı için%35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, daha fazlası için%40
Şahıs şirketi vergi oranları

Görüldüğü üzere şahıs şirketi vergisi bir önceki dilimde ödenen vergi üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, 53.000 TL geliri olan bir şahıs şirketi, bu gelirin 24.000 TL si için %15, kalan 29.000 TL’si için %20 vergi ödeyecek. Ayrıca bir vergi levhasının bulunması da gereklidir. Şirket ile ilgili yapılacak birçok işlem için vergi levhası istenmektedir. Şirket vergi levhasını Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden kolayca alabilirsiniz.

Sahis-sirketi-vergi
Şahıs şirketi vergileri kazanca göre değişiklik gösterir.

Limited şirket nedir?

Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan, belirli bir sermayesi olan ve her bir ortağın şirket için ortaya koyduğu sermaye sorumluluğu bulunan şirket türüdür.

Limited şirketlerin tüzel kişiliği bulunur. Limited şirketlerde bir asgari sermaye bulunur. Bu asgari sermaye, kuruluş esnasında ortakların şirkete taahhüt ettikleri değerlerden oluşur. Bu doğrultuda şirketteki her bir kurucu, şirket için ortaya koyduğu sermaye ile doğru orantılı olarak sorumludur. Limited şirket kurarken bir sermaye gereklidir fakat bu sermayenin çok büyük olması gerekmez. Düşük sermaye ve tek bir kişi ile de Limited şirket kurulabilir. Bu sebeple Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türüdür.

Limited şirketlerin özellikleri

Limited şirketler Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türüdür. Limited şirketlerin şahıs şirketlerine nazaran birçok farklı özelliği bulunur. Bu özellikleri şöyle listeleyebiliriz:

 • Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildirler. Burada ortakların yükümlülüğü, şirkete taahhüt ettikleri ve varsa şirket sözleşmesinde kendilerine yüklenen masrafları ödemekle sınırlıdır.
 • Limited şirketler, en az 1 en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilir.
 • Asgari sermaye en az 10.000 TL olmalıdır.
 • Ortakların şirket sermayesine koyacağı en az değer 25 TL olabilir. Daha yüksek değerler 25’in katları olmak zorundadır.
 • Vergi muhatabı kurucular değil, şirketin kendisidir.
 • Limited şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkaramaz.
 • Sermayesi hisselere değil paylara bölünür.
 • Limited şirketi ortaklarının tamamı rekabet yasağına tabii değildir. Sadece yönetici ortaklar bu yasağa bağlıdır.
 • Ortaklık devri için pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, ticaret sicilinde tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi zorunludur.
 • Yöneticiler ortaklar arasından seçilebileceği gibi dışarıdan yönetici de atanabilir.
 • Ortak sayısı 20’den fazla olan Limited şirketlerinde en az 1 en fazla 5 denetçi bulundurulmalıdır.
limited-sirket-ozellikleri
Orta ölçekli planlar için Limited şirketler birçok avantaj sunar.

Limited şirketlerin bu özellikleri yanı sıra birtakım avantajları da var. 10.000 TL gibi küçük bir sermaye ile kurulabilmesi, sabit oranlı vergilendirme şekli, ortaklar arasında maliyetlerin bölüşülebilmesi, şahıs şirketine nazaran daha prestijli olması ve daha fazla büyüyebilmesi gibi özellikler Limited şirketin en çok tercih edilen şirket olmasını sağlıyor.

Limited şirket nasıl kurulur?

Limited şirket kurmak için öncelikle çalışma alanı, şirket unvanı, ana sermayenin ne kadar olacağı, şirket yöneticileri, ortak sayısı ve ortakların pay oranları gibi kriterler net şekilde belirlenmelidir. Sonrasında gerekli belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Limited şirket kurmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Şirket ortaklarına ait ikametgah belgesi
 • Şirketi merkezi olacak yerin kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • Kaşelenmiş ve imzalanmış NACE kodlu kuruluş dilekçesi
 • Bağlı olunan müdürlükçe tasdik edilip imzalanmış şirket ana sözleşmesi
 • Bağlı olunan oda vezneleri aracılığıyla şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont
 • Ortakların fotoğrafının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi
 • Mali müşavir hizmet sözleşmesi
 • Şirketin yabancı ortağı var ise şirket kuruluş bildirimi

Limited şirketlerin kurulması için resmi prosedürlerin mali müşavir eşliğinde yürütülmesi gerekiyor. MERSİS üzerinden kayıt işlemlerinin başlatılmasının ardından şirkete ait bir “vergi kayıt numarası” belirlenir. Şirket ana sözleşmesinin kabulünün ardından kurucular Ticaret Sicil Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunmalılar. Ticaret Sicili Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerden sonra şirket ana sözleşmesi, sicil tasdiknamesi ve şirket defterleri alınır. Limited şirketleri için tutulması zorunlu defterler şunlardır:

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defteri Kebir
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra Limited şirketi kurulmuş olur ve tüzel kişiliği hayat bulur.

Limited şirket vergi oranları

Limited şirketler kurumlar vergisi mükellefidir. Bu sebeple vergi oranları sabittir. 2022 yılı kurumlar vergisi %23 olarak ve 2023 kurumlar vergisi oranı %20 olarak belirlenmiştir.

Limited şirket için 2022 vergi miktarı şöyle hesaplanır:

Kazanç x 0,23 = Limited şirket vergi miktarı

Bir örnekle 100 bin TL kazanç elde etmiş bir şirket, 100.000 x 0.23 = 23.000 TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Bu sabit vergi oranı bu tür şirketleri daha tercih edilebilir hale getirmektedir. Elbette, şahıs şirketi ile karşılaştırıldıklarında farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, kurulacak şirketin türü bütün bir çalışma hayatını ve hukuki yükümlülükleri etkileyecektir. Bu sebeple, yapılacak olan işin özellikleri ve iş planına göre en doğru şirketi seçmek önemlidir. Diğer yandan bir şirket türünün büsbütün diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Şahıs şirketleri daha küçük çaplı işler yapmak ve şirket hayatına atılmak için enfes bir seçenektir. Limited şirketler ise daha orta veya görece büyük ölçekli planlar için kullanılabilirler.

Bu gün şirketler farklı çalışma modelleri benimsiyorlar. Oyun ve yazılım sektörü açısından bakıldığında bu gün remote (uzaktan) çalışma modeli bir hayli revaçta. Remote çalışma modeli ile şirketler ofis masraflarını azaltırken, çalışanlar kendi ortamlarında daha rahat çalışma imkanına kavuşuyorlar. Limited ya da şahıs şirketi olması fark etmeksizin isterseniz remote çalışma üzerine bir şirket de kurabilirsiniz. Bu hem kuruluşta hem de sonrasında birtakım masraflarınızı azaltabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir