Mobil oyunlar için en yeni kullanıcı edinme stratejileri

2024 yılına kadar küresel mobil reklam harcamalarının 2019’a göre %431’lik muazzam bir artışla 495 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Mobil pazarlama analitği firması Adjust, giderek büyüyen bu pastadan pay almak için gerekli ipuçlarını paylaşıyor.

Mobil oyunlarda kullanıcı edinme (UA) her zamankinden daha rekabetçi. 2024 yılına kadar küresel mobil reklam harcamalarının 2019’a göre %431’lik muazzam bir artışla 495 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Uygulama pazarlamacıları ve geliştiricileri, kullanıcıların her gün gördüğü yüzlerce reklam arasından sıyrılmak için kampanyalardan çok daha fazlasını içeren sağlam bir mobil oyun kullanıcısı edinme stratejisi geliştirmelidir. Bu nedenle, kullanıcı edinmenin ne olduğunu, uygulamanızın büyümesine nasıl fayda sağladığını gözden geçireceğiz ve mobil uygulama oyunlarını pazarlarken en iyi uygulamaları paylaşacağız.

2024 yılına kadar küresel mobil reklam harcamalarının muazzam bir artışla 495 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmininden yola çıkarak mobil pazarlamanın giderek daha rekabetçi hale geldiği ve uygulama pazarlamacılarının kullanıcıların dikkatini çekmek için sağlam bir strateji geliştirmeleri gerektiği anlamına geldiğini varsayabiliriz. Kullanıcı edinme, mobil uygulamalara yeni kullanıcılar kazandırma sürecidir ve günümüzde önemli bir pazarlama hedefidir.

Başak ZERMAN, Adjust Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü

Kullanıcı edinme nedir?

Kullanıcı edinme, bir mobil uygulamaya yeni kullanıcılar kazandırma sürecidir. Pazarlamacılar, uygulama yüklemelerini teşvik etmek amacıyla uygulamalarına ilgi çekmek için birkaç farklı kanal kullanabilir.

Kullanıcı edinme stratejisi oluştururken, ücretli ve organik kullanıcı edinme yöntemlerini dikkate almak oldukça önemli. Ücretli kullanıcı edinme, reklam harcamaları ile uygulama tanıtımını içerirken, organik kullanıcı edinme, sahip olunan medya pazarlaması gibi doğal yollarla kullanıcıları çekmeyi hedefler. Her iki yöntem de avantajları ve dezavantajları ile birlikte farklı maliyet ve performans metrikleri sunar.

Kullanıcı edinme stratejilerinde, kullanıcıların davranışlarını ve etkileşimlerini ölçmek için belirli metrikleri takip etmek önemlidir. Yüklemeler, bir uygulamanın başarısını değerlendirmede önemli bir kriterdir ve pazarlamacılar hangi kanalların en iyi trafiği sağladığını anlamak için yüklemeleri izlemelidirler. Ayrıca, günlük aktif kullanıcılar (DAU), yaşam boyu değer (LTV), kurulum başına maliyet (CPI), oturumlar ve oturum uzunluğu gibi metrikler de kullanıcıların etkileşimini ve elde tutma oranlarını anlamak için önemlidir.

Bununla birlikte, başarılı bir kullanıcı edinme stratejisi oluştururken, mobil reklam sahtekarlığından korunma da göz önünde bulundurulmalıdır. Sahtekarlık faaliyetleri, reklam harcamalarını etkileyebilir ve yanlış verilere dayalı stratejiler oluşturulmasına neden olabilir. Bu nedenle, güvenilir bir sahtekarlık önleme çözümü ile çalışmak önemlidir.

Sonuç olarak, mobil uygulama pazarlamacıları, kullanıcı edinmenin giderek daha önemli hale geldiği rekabetçi bir ortamda sağlam bir strateji geliştirmelidirler. Hem ücretli hem de organik kullanıcı edinme yöntemlerini kullanarak belirli metrikleri takip etmeli ve sahtekarlık faaliyetlerine karşı korunmalıdırlar. Bu şekilde, uygulama büyümesini destekleyen etkili bir kullanıcı edinme stratejisi oluşturabilirler

Başak ZERMAN, Adjust Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü

Mobil kullanıcı edinme kampanyası türleri

Ücretli kullanıcı edinme: Parasal kaynaklar kullanarak uygulamanızı tanıtan tüm pazarlama eylemleri ücretli kullanıcı edinme kategorisine girer. Bu yöntem para gerektirdiğinden, uygulama pazarlamacılarının reklam harcamalarında uygun maliyetli kararlar verebilmek için hangi kanalların en iyi kullanıcıları çektiğini anlamak üzere mobil ilişkilendirmeyi kullanmaları çok önemlidir.

Organik kullanıcı edinme: Reklam parası harcamak yerine, organik veya sahip olunan medya pazarlaması, bir uygulama işletmesinin ilgi çekmek ve yüklemeler oluşturmak için bloglar, sosyal medya, kulaktan kulağa iletişim ve daha fazlası gibi kendi kaynaklarını kullandığı herhangi bir kullanıcı edinme etkinliği olarak tanımlanır. Organik yüklemelerin en yüksek değerli kullanıcılar olma eğiliminde olduğunu unutmayın, çünkü yüklemeden önce uygulama hakkında daha fazla eğitim almışlardır.

Mevcut UA ölçütleri

Oyun uygulamanız için en son sektör kriterlerini takip etmek hayati önem taşır ve buna mobil uygulamalar için ortalama kullanıcı edinme maliyeti de dâhildir. Adjust verilerine göre, oyun uygulamaları için en son kullanıcı edinme maliyetleri (yükleme başına maliyet açısından) aşağıda verilmiştir.

Küresel oyun uygulaması kullanıcı edinme maliyeti: 1,93 ABD DOLARI

Android oyun uygulaması kullanıcı edinme maliyeti: 1,59 ABD DOLARI

iOS oyun uygulaması kullanıcı edinme maliyeti: 2,26 ABD DOLARI

Kuzey Amerika oyun uygulaması kullanıcı edinme maliyeti: 2,93 ABD DOLARI

Avrupa oyun uygulaması kullanıcı edinme maliyeti: 1,18 ABD DOLARI

APAC oyun uygulaması kullanıcı edinme maliyeti: 1,49 ABD DOLARI

Latin Amerika oyun uygulaması kullanıcı edinme maliyeti: 0,34 ABD DOLARI

Oyun uygulamaları için en iyi 7 kullanıcı edinme ölçütü

Aşağıda, oyun uygulaması pazarlamacılarının UA kampanyaları için takip etmeleri gereken temel metrikler yer almaktadır.

1. Yüklemeler

Tüm dikey sektörlerde olduğu gibi, yüklemeler de edinme döngüsünün önemli bir metriğidir. Yükleme, bir kullanıcı bir uygulamayı indirip ilk kez açtığında gerçekleşir. Yüklemeler, pazarlamacıların UA kampanyalarının başarısını ve oyun uygulamalarının genel çekiciliğini değerlendirmelerine olanak tanır.

Pazarlamacılar, yüklemeler sayesinde hangi kaynakların uygulamalarına en iyi trafiği sağladığını belirleyebilir ve kampanyalarını buna göre optimize edebilir. Birçok pazarlamacı bunu yapmak için bir kampanya otomasyonu çözümü kullanmayı tercih ediyor.

2. Günlük aktif kullanıcılar

Bir uygulamayı 24 saatlik bir süre içinde kullanan kullanıcı olarak tanımlanan günlük aktif kullanıcı (DAU) metriği, UA kampanyalarınızın uzun vadeli başarısını ölçmenize yardımcı olur. DAU hem yeni hem de geri dönen kullanıcıları kapsadığından, kullanıcıların oyun uygulamanızla etkileşime geçip geçmediğini ortaya koyar.

DAU’larınız genel olarak düşükse, oyunun işlevselliğini veya temel özelliklerini iyileştirmeniz gerekebilir. Ancak, yüklemeleriniz DAU’larınızdan çok daha yüksekse, verilerinizle ilgili bir sorun var demektir. Oyun uygulamanızın gereksiz yere kullanıcı kaybetmediğinden emin olmak için dolandırıcılığı önleyici tedbirler alın ve başarılı bir uygulama ilk katılımı gerçekleştirin.

3. Yaşam boyu değer

Yaşam boyu değer (LTV), bir oyun uygulamasının ortalama bir kullanıcıdan onu kullandığı süre boyunca kazanacağı kâr marjını ortaya koyar. Uygulamanızın her bir kullanıcıdan ne kadar gelir elde edeceğini görerek, UA çalışmalarınıza ayırabileceğiniz miktarı bileceğiniz için uygulamanızı daha iyi ölçeklendirebilirsiniz.

4. Kurulum başına maliyet

Yükleme başına maliyet (CPI), bir kullanıcının bir uygulamayı yüklemesi üzerine bir reklamverenin reklam ağına ödediği sabit ücrettir ve mobil uygulamalar için kullanıcı edinme maliyeti olarak düşünülebilir. Bu KPI, UA kampanyalarının bütçeye uygun olup olmadığını değerlendirmek için reklam bütçelerini ölçmelerine yardımcı olduğundan pazarlamacılar için bir zorunluluktur. Ortalama CPI, uygulamanızın alt dikeyine ve hedef pazarına büyük ölçüde bağlıdır. Örneğin; diğer alt türlerle karşılaştırıldığında, hyper casual oyunlar uygulama içi satın alımlar (IAP’ler) yoluyla çok fazla para kazanmaz ve bu nedenle bulmaca veya aksiyon oyun uygulamalarına göre daha düşük CPI’lara sahip olma eğilimindedir.

5. Oturumlar

Oturum sayısı, bir kullanıcının yükleme sonrasında uygulamanızla ne sıklıkta etkileşime girdiğini gösterdiğinden, uygulamanızla kullanıcı etkileşiminin harika bir göstergesidir. Oturumlar, oyun uygulaması geliştiricileri için değerli bir metriktir, çünkü bunu oyunun hangi seviyelerinin en popüler olduğunu ortaya çıkarmak için kullanabilirler. Adjust’ın oturumları, uygulamanın ön planda açık olması şartıyla, en az 30 dakika arayla gerçekleşen etkinlik aralığı olarak tanımladığını unutmayın. Oturumların sıklığı, bir kullanıcının bir uygulamayı günde ne sıklıkla açtığına dair bir resim çizer.

6. Oturum uzunluğu

Bir kullanıcının bir oyun uygulamasında aktif olarak geçirdiği süreyi ölçen oturum uzunluğu, kullanıcının uygulamanızla etkileşimini anlamak için çok önemli bir metriktir. Bu nedenle, uygulamanızla daha uzun süre etkileşim kuran kullanıcıların geri dönme olasılığı daha yüksek olduğundan, oturum uzunluğu elde tutma ile bağlantılıdır. Bununla birlikte, oturum uzunluğu UA ile de ilgilidir çünkü farklı kanallardan ve kitlelerden kullanıcıların oturum uzunluklarını izliyorsanız, gelecekteki UA kampanyalarında daha yüksek oturum uzunluğuna sahip olanları takip edebilirsiniz.

Oturum uzunlukları sektörler arasında farklılık gösterir. Örneğin, “Mobil uygulama trendleri: 2023” sayımız rol yapma oyunlarının oturum başına kullanıcı başına ortalama 41,49 dakika ile en yüksek oturum uzunluğuna sahip olduğunu bildirmiştir. Buna karşılık casual oyun uygulamalarında kullanıcı oturumu başına ortalama 21,59 dakika düşmektedir.

7. Elde tutma oranı

Uygulamalar için bir kullanıcı edinme stratejisi her zaman bir uygulamanın elde tutma oranını içerecektir.

UA, uygulamanız için yeni kullanıcılar kazanmakla ilgiliyken, elde tutma onları elde tutmakla ilgilidir. Elde tutma oranı, bir uygulamayı yükledikten belirli bir gün sonra hâlâ kullanan kullanıcıların yüzdesidir. Oyun uygulaması pazarlamacıları, daha yüksek elde tutma oranlarına sahip kullanıcıların nereden geldiğini bilerek UA bütçelerinin daha büyük bir kısmını bu kaynaklara ayırabilir ve reklam ögeleri ile mesajlara ince ayar yapabilir. Daha ayrıntılı bilgi için Kullanıcı elde tutma kılavuzumuza göz atın: Uygulamanızı büyütmek için kullanıcıları nasıl başarılı bir şekilde tutabilirsiniz?

Kullanıcı kazanımı neden önemlidir?

Mükemmel bir dünyada, tüm kullanıcılar harika düşünce liderliği ve mükemmel kulaktan kulağa iletişim sayesinde organik olarak dönüşüm sağlayacaktır. Ancak, Google Play Store ve Apple App Store’da bulunan toplam 5,6 milyondan fazla uygulamayla birlikte, çoğu oyun uygulaması öne çıkmak için arkalarında pazarlama tanıtımına ihtiyaç duyar. Mobil oyunlar için doğru kullanıcı edinme stratejisi ile oyun uygulamaları, gelirlerini ve etkileşimlerini önemli ölçüde arttırırken geniş kullanıcı kitlelerine ulaşabilir.

Kullanıcı edinme yöneticilerinin öneminin arttığını biliyor muydunuz?

Kampanya yönetimindeki inanılmaz yeniliklere ve otomasyona rağmen, en son gizlilik değişiklikleri göz önüne alındığında kullanıcı edinme yöneticilerinin rolü hâlâ çok gerekli. Pazarlama ekiplerinin kendilerine rehberlik edecek bir uzmana neden ihtiyaç duyduğunu öğrenmek için Kullanıcı edinme yöneticilerinin IDFA sonrası neden her zamankinden daha önemli olduğunu okuyun.

Kullanıcı edinme: Oyun uygulamaları için en iyi 8 uygulama

Kullanıcı kazanımı. Mobil oyunlar. Strateji. Oyun uygulaması pazarlamacılarının UA çabalarını güçlendirmek için kullanabilecekleri çok sayıda taktik var. Bunları sizin için burada listeledik.

1. Testlerle yeni reklam formatlarını keşfedin

Günümüzün oyun uygulaması pazarlamacılarının elinde her zamankinden daha fazla reklam biçimi var!

Zengin medya banner reklamlarından oynanabilir reklamlara ve CTV reklamlarına kadar birçok kanal ve reklam türü, mobil oyunlarda kullanıcı edinme stratejisi için heyecan verici olanaklar sunuyor.

2022’deki farklı reklam türlerine ilişkin bu istatistiklere göz atın:

Video reklam oyun geliri bir önceki yıla göre %7 arttı.

CTV reklam geliri %32 arttı.

Sosyal medya reklam gelirleri %16 arttı.

Peki, reklamcılıkta yeni bir şeyler denemeye ikna oldunuz mu? Bizim tavsiyemiz: Çabalarınızı test etmeden bunu yapmayın. Hangi reklam ögelerinin, kanalların ve iş ortaklarının oyun uygulamanız için yüksek değerli kullanıcılar sağladığını bilmek isteyeceksiniz.

Örneğin; mobil oyun stüdyosu Widogame, birden fazla kampanya ve kanal da dâhil olmak üzere tüm UA verilerini tek bir yerde görüntülemek için Adjust’ın Datascape‘ini kullandı. Şirket, bir reklam kanalından 10 kanala genişleyebildi. Ayrıca, LTV ve reklam harcaması getirisine (ROAS) odaklanan Widogame, kullanıcı edinimi için en iyi kanalları daralttı ve kısa süre içinde yüklemelerde %4.900 artış gördü. Bu ilham verici UA oyunları pazarlama başarı öyküsünün tüm ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2. SKAN’dan korkmayın. Onu benimseyin!

SKAdNetwork (SKAN) ilişkilendirme verileri bilinmeyenler listenizde yer almak zorunda değil. Pazarlamacılar iOS kampanyalarında hâlâ başarılı olabilirler. Adjust, pazarlamacıların dönüşüm değerlerinden yararlanarak SKAN kampanyaları için anlayışlı ve stratejik raporlar oluşturmalarını sağlayan güçlü iOS Çözümleri oluşturdu.

Örneğin, dönüşüm merkezimizin akıllı kurulumu, pazarlamacılara kolay ve etkili dönüşüm değeri eşlemesi için hepsi bir arada bir çözüm sunar. En iyi kısmı mı? Dönüşüm değeri eşlemesini oyun sektörünüze ve para kazanma modelinize göre uyarlayabilirsiniz. Kısacası, oyun uygulamaları SKAN aracılığıyla elde edilebilecek kullanıcı edinme içgörülerini kaçırmamalı.

3. Daha fazla verimlilik için otomatikleştirin

Adjust’ın CPO’su Katie Madding’in kısa süre önce kaleme aldığı How to stay on top of your app campaigns in 2023 başlıklı makalesinde belirttiği gibi, günümüz pazarlamacıları daha az kaynakla daha fazlasını yapmakla yükümlü. Zamandan tasarruf etmek ve strateji çabalarını en üst düzeye çıkarmak için pazarlamacılar, pazarlama teknolojisi yığınlarına otomasyon eklemeyi düşünmelidir.

Bir kampanya otomasyonu çözümü, bütçe ve teklif optimizasyonunu otomatikleştirerek pazarlamacılara değerli zaman ve para tasarrufu sağlar. Kampanya optimizasyonunuzu otomatikleştirmek size zaman kazandıracak ve ekibinizin sonuçlara daha hızlı adapte olmasına yardımcı olarak kampanyanızın başarı şansını artıracaktır.

Ayrıca, Adjust’s Pulse gibi bir çözümle KPI’larınız için akıllı uyarılar ayarlayabilecekken kampanya verilerini taramak için her gün bir saatinizi harcamayın. Bu uyarı otomasyonu, sizi kampanya verilerinizi eleyip içgörü ve anormallikler aramak için harcadığınız emekten (ve hatalardan) kurtarır. Pulse, uygulamanızın büyümesi için en önemli olan metriklerden haberdar olmanızı sağlamak için Slack veya e-posta yoluyla size uyarılar gönderir.

4. Uygulama mağazası optimizasyonu hâlâ çok önemli

Uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) gündemdeki en yeni UA taktiği değildir. Ancak ASO genellikle yeterince kullanılmıyor, bu nedenle tüm oyun uygulaması pazarlamacılarının ASO stratejilerini düzenli olarak gözden geçirmelerini öneriyoruz.

Aşağıdaki ASO sorularını gözden geçirin:

Ekran görüntülerim, kullanıcıların indirdikten sonra nelerle karşılaşabileceğini doğru bir şekilde yansıtıyor mu?

Ekran görüntülerimi yerelleştirmeli miyim?

Uygulamamın kısa ve uzun açıklamaları doğru anahtar kelimeleri içeriyor mu?

Uygulama simgemin daha fazla dikkat çekmesi için yeniden markalanması gerekiyor mu?

Kaliteli bir önizleme veya tanıtım videosu ekledim mi?

Uygulamam için daha fazla yorum alma zamanı geldi mi?

Daha fazla bilgi için Mobil uygulama pazarlamacısının uygulama mağazası optimizasyonuna yönelik kesin kılavuzuna göz atın.

5. Mobil uygulama oyunlarınızın çapraz tanıtımını yapın

Birçok oyun stüdyosu, uygulamalarının çapraz tanıtımını yaparak başarıya ulaşıyor. Birden fazla uygulamanız varsa, uygulama içi reklamlar aracılığıyla her iki uygulamanın da reklamını yapmak mantıklıdır. Örneğin, en iyi ücretli mobil oyunlardan birine sahipseniz neden bu kullanıcıların oynaması ücretsiz uygulamanıza nasıl tepki verdiğini görmeyesiniz? Oyun uygulaması nişinizdeki kullanıcıların kapsamlı bir hikâye ve zengin bir oynanış için ödeme yapmaya istekli olduğunu keşfedebilir veya oynaması ücretsiz bir oyun uygulamasında uygulama içi satın alımlarla (IAP’ler) uygulamanızdan daha iyi para kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Hem reklamveren hem de yayıncı olduğunuz için kendi mobil uygulama oyunlarınızın çapraz tanıtımı yalnızca uygun maliyetli olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılarınızın nelerden hoşlandığını daha iyi anlamanızı sağlar. Dahası, IDFV, belirli bir Apple cihazında yayın paketinizdeki tüm uygulamalardaki kullanıcıları ölçmenize olanak tanır ve çapraz tanıtılan kullanıcılar daha yüksek ATT katılım oranlarına sahiptir.

6. Hibrit bir casual oyun uygulaması oluşturmayı düşünün

Oyun uygulamalarının (özellikle hyper-casual’ların) 2023 ortalarındaki durumu göz önüne alındığında, bu yıl oyun uygulaması geliştiricileri arasında hybrid casual oyunlar trend oluyor. Bu yeni alt dikey, adından da anlaşılacağı üzere, iki farklı oyun türünün bir kombinasyonudur. Hyper-casual oyunların “dokun-oyna” erişilebilirliğini, sosyal özellikler veya kullanıcıları daha iyi tutma eğiliminde olan orta çekirdekli oyunların koleksiyon sistemleri gibi daha gelişmiş oyun mekanikleri ile bir araya getiriyor. Orta çekirdekli oyununuzu oynamaya başlamayı kolaylaştırarak ilk kullanıcı ilgisini artırabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için Hybrid-casual oyunlar bölümünü okuyun: Oyun uygulaması dünyasının yeni üyesi.

7. Bütçenizi mobil reklam sahtekârlığından koruyun

Tıklama enjeksiyonundan SDK sahtekârlığına kadar, sahtekârlık önleme teknolojiniz yoksa sahtekârlık faaliyetleri oyununuzun pazarlama bütçesini etkileyecektir. Reklam harcamalarınız yalnızca dolandırıcılara gitmekle kalmayacak, aynı zamanda UA stratejiniz de tehlikeye atılmış verilere dayanacaktır. Bu durum, dolandırıcıların reklam harcamalarınızın giderek daha fazlasını kolayca alabildiği bir kanalda ek harcama yapmanıza yol açabilir. Bu nedenle, güvenilir bir sahtekârlık önleme çözümüne sahip bir mobil ölçüm ortağıyla (MMP) çalışmak çok önemlidir.

8. Kullanıcı edinme kılavuzumuzu inceleyin

Doğru duydunuz, Adjust’ın uygulamanızı iki ana kullanıcı edinme kanalıyla büyütmeye yönelik bir kılavuzu var: ASO ve ücretli reklam kampanyaları. Uygulamanızı 1 milyon kullanıcıya ölçeklendirme kılavuzumuzun 1. bölümünde, ASO ve ücretli kullanıcı edinme arasındaki bağlantıyı açıklayacak, kaçınılması gereken yaygın reklamcılık hatalarını tartışacak ve self servis kanallarda ve reklam ağlarında ücretli reklamların nasıl yayınlanacağını ele alacağız. Bonus olarak influencer pazarlamasını da ele alıyoruz. Şirketlerin %75’inin influencer kampanyalarına bütçe ayırdığı göz önüne alındığında, mobil oyun kullanıcı edinme stratejinize eklemeyi düşünmeniz gereken bir konu.

Mobil oyun uygulamaları için ayarlama ve kullanıcı edinme

Mobil oyun kullanıcı kazanımınızı hızlandırmak için, tüm pazarlama verilerinizi tek bir yerde toplamanıza, analiz etmenize ve optimize etmenize yardımcı olacak bir ölçüm ortağına ihtiyacınız var. Adjust olarak, mobil ölçüm ve analiz platformumuzla 135.000’den fazla uygulamanın uygulamalarını büyütmelerine yardımcı oluyoruz.

Duolingo ve Mamboo Games gibi birçok oyun uygulaması müşterimiz, en iyi kullanıcılarını ve kanallarını belirlemek için Adjust’ın mobile attribution’ını ve tüm verilerini tek bir yerde görüntülemek için Datascape’i kullanıyor. Ayrıca, sahteciliği önleme çözümümüz sayesinde müşterilerimizin verileri ve bütçeleri sahteciliğe karşı proaktif olarak korunuyor.

Mobil oyun kullanıcı edinme pazarlamanızı geliştirmek istiyorsanız, Adjust’ın uygulamanızın büyümesini hızlandırmaya nasıl yardımcı olabileceğini görmek için kişiselleştirilmiş demo talep edin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir